image

Om oss

Vi som driver Dahlströms Kiropraktik och Rehab är Mikael och Cecilia Dahlström.

Jag, Micke, har arbetat sedan 1994 med att behandla patienter med divese besvär, allt från Idrottsskador till barnlöshet.
På sidan om att behandla patienter har jag också grundat en helt egen behandlingsgren; QINOpraktik, där han kombinerar det bästa från väster- och österländsk medicin och filosofi, eller, en kombination av Kiropraktik och Kinesiologi.

Vad får man om man blandar kiropraktisk och kinesisk filosofi och medicin med behandlingstekniker hämtade från kiropraktik, kinesiologi, diverse mjukdelstekniker, och osteopati? Jo, QINOpraktik.

Sedan 10 år erbjuder jag också vidareutbildningskurser (för kiropraktorer, naprapater, sjukgymnaster, osteopater, massörer) i QINOpraktik i både Sverige och England. Klicka på länkarna till höger för mer information.

QINOpraktik är idag godkänt av alla yrkesförbund i Sverige och av 3 professionella yrkesförbund i England, Scotland och Irland. Dessutom är tekniken erkänd av
3 Internationella försäkringsbolag och kan försäkras i hela Europa.

Jag är legitimatimerad av Socialstyrelsen och har tillstånd att arbeta i Spanien som Kiropraktor också licens att arbeta som QINOpraktikterapeut i England.

Telefon: +46 (0)707 - 99 66 36
E-post: mikael@Qinopraktik.se 

Micke och Cecilia har också klinik på Teneriffa

Specialitet / Inriktning
Idrottssskador, Rehabilitering, Ryggspecialist, Alla möjliga smärt-tillstånd (för många för att nämna någon, men Länd- och Nacksmärta är dock det vanligast).
Mikael gillar att arbeta med idrottares prestation (både på elit nivå, med också med den glade amatören). Föreläser och håller kurser.
Traumahanteringsprogram för utsatta kvinnor

----------------------------------------------

Cecilia Dahlström

Cecilia, eller Cece, har arbetat med QINOpraktik sedan 2010 är en av endast 5 st Master of QINOpractic Medicine Practitioners i världen. Cecilia har en helt annan inriktning är Mikael och behandlar mycket mer holistiska med massvis av olika verktyg till sitt förfogande.
Cecilia blandar QINOpraktik med bland annat healing, NLP, Emotionell Neurologisk Balansering, Neuroakupunktur, Craniell Neuroakupunktur och så vidare. och medial guidning.

Telefon: +46 (0)703 - 22 88 68
E-post: Cecilia@Qinopraktik.se

Specailitet / Inriktning
Post Traumastisk Stress Syndrom, Depression, guidning, självmordsbenägna och liknande. Dessutom arbetar Cece med djur, framför allt häst och hund.
Traumahanteringsprogram för utsatta kvinnor, Stressoch depressionsprogram


About us


Dahlstroms Chiropractic and Rehab Clinic is run by Mikael and
Cecilia Dahlström.

Mikael (DC) has worked since 1994 with treating patients with a variety of problems, everything from acute pain and sports injuries to infertility and PSTD.
Mikael has, in addition to treating patients, also founded a completely new treatment protol / technique; QINOpractic Medicine, where he combines the best of Western and Eastern medicine and philosophy, or, a combination of chiropractic and kinesiology
Mikael also offer post grad courses for chiropractors, physiotherapists, osteopaths and soft tissue practitioners both in Sweden and in the UK.
Click on the text to read more about the European College of QINOpractic Medicine and/or Emotional QINOpractic.
QINOpractic Medicine is currently approved by all associations in Sweden and by
3 professional associations (ACtH, STO and CMA) in England, Scotland and Ireland.
QINOpractic Medicine is also recognized by the three international insurance institutions and can be insured all of Europe (Balens, Holistic and BGiUK).
Mikael is a Doctor of Chiropractic in Sweden, and is authorized to work in Spain as such and as QINOpractic Medicine Practitioner in UK.

Mikael is insured by BGiUK and is covered both in the UK and Spain.

Phone: +46 (0) 707-99 66 36
E-mail: mikael@Qinopraktik.se


Specialties / Orientation
Sports injuries, Rehabilitation, Spine Specialist, All sorts of pain conditions (too many to name, but lumbar and neck pain are favorites). Enjoys working with athlete's performance (elite level and happy amateurs of different levels, especially golf players).
Speaker, Lecturer and course administrator.

                      ----------------------------------------------


Cecilia Dahlström

Cecilia, or Cece, has worked with QINOpractic Medicine since 2010 and is only one of 5 Master of QINOpractic Medicine Practitioners in the world. Cece has an entirely different focus, or approach, than Mikael and treats more holistically with lots of different tools at her disposal. 

Cecilia combines QINOpractic Medicine with NLP, Neuroacupuncture, Emotional Neuro-calibration, Cranial Neuroacupuncture, but she's also very competent in healing and psychic guidance.

Phone: +46 (0) 703-22 88 68
E-mail: Cecilia@Qinopraktik.se

Specialties / Orientation
Post-Traumatic Stress Syndrome, Depression, guidance, suicidal, mental issues and so on. Cece is also work / treat animals, especially horses and dogs.
Cece is also insured by BGiUK and is covered both in the UK and Spain.


Behandlingar  |   Kontakta oss   |   Up   |

image